Besøksregler - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Besøksregler

Besøk
Det er innsatte selv som sender skjema for besøksgodkjenning til de han ønsker å få besøk fra.

Skjemaet sendes i retur til besøksavdelingen som vil foreta en sjekk av søkeren via Kripos.

Videre vil den som besøker bli registrert som besøkende i kriminalomsorgens IKT-system.
Her gjelder samme regler for innsyn som regulert i personopplysningsloven.
Besøksregistrering behandles som sensitive personopplysninger.
Innsatte kan motta inntil ett besøk pr. uke.

Når og om besøket kan avvikles avhenger av kapasitet og om det avholdes arrangementer på anstalten.Besøksreglene er styrt av forskrift til Straffegjennomføringsloven.

Besøk bestilles på telefon 67 14 35 80 mellom kl. 0900 og 1100 på hverdager


Veiledning for besøkende:

ORIENTERING FOR BESØKENDE TIL INNSATTE VED ILA FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Besøk foregår i ett av våre fire besøksrom i hovedbygget på følgende ukedager og tidsrom:·

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 1645 - 1945
Lørdag - Søndag kl. 10.00 - 1230, kl. 1600 - 1730 og lørdager kl. 1815 - 1945

Besøk med restriksjoner: overhøring/påsyn//glassvegg Hverdager: kl. 1800 – 1900Påhør/glassvegg:·- kl. 1845 - 1945

UNNTAK FRA OVENNEVNTE TIDER:

 • Besøksavdelingen er stengt under tilstelninger/ arrangementer eller gudstjenester i anstaltens kirke.

 • Dette gjelder som regel på lørdager og søndager .


BESTILLING AV BESØK: - Besøk bestilles alle hverdager mellom klokken 09.00 - 11.00 på telefon 67 14 35 80 .

 • Det er mulig å bestille to (2) besøk samtidig, men det må gå en (1) uke mellom hvert besøk.


KONTROLL VED ANKOMST

 • Ved ankomst til fengselet kan besøkende i medhold av straffegjennomføringsloven bli undersøkt ved hjelp av teknisk utstyr eller hund.

 • Ved samtykke kan personer visiteres.


Se nærmere opplysninger her.

 • Når besøkende kommer til anstalten, må de legitimere seg til de tjenestemennene som tar imot dem.

 • Ta med besøksgodkjennelsen ved første gangs besøk.

 • Vesker, yttertøy o.l., plasseres i oppbevaringsskap i besøksgarderoben før visitasjon.

 • Av sikkerhetsmessige årsaker må alle besøkende passere gjennom en metallportal, det henstilles til besøkende at de ikke bærer på seg gjenstander eller klær som vanskeliggjør kontroll.

 • Etter dette blir hver enkelt besøkende fulgt til de respektive besøksrom.

 • Alt som besøkende ønsker å ta med seg inn i besøksavdelingen vil bli kontrollert av tjenestemennene.


MEDBRAKT MAT OG DRIKKE:

 • Mat tillates i begrenset omfang, men det må være pakket i emballasje av ikke-metall.

 • Det er ikke tillatt å ta med drikkevarer inn i anstalten.

 • Varme drikker og mineralvann kan kjøpes i besøksavdelingen.

 • Den innsatte har ikke anledning til å ta med seg mat og drikke tilbake til avdelingen etter besøket.

 • Rester må tas med ut av den besøkende ved besøkets slutt.GAVER, PAKKER OG PENGER:

 • Pengegaver, pakker og andre gaver må sendes den innsatte via postverket.

 • Det mottas ikke penger eller pakker ved besøk uten særskilt forhåndssamtykke fra inspektør.

 • Penger kan settes inn på den innsattes konto.Kontonummer 6233 05 17358IBAN NR. NO39 6233 05 17358

 • Adressen som benyttes er:Ila Fengsel, postboks 150, 1332 ØSTERÅS.Husk å merke giroen med den innsattes navn.

BARN:

Dersom kontrolltiltak skal iverksettes ved barnebesøk, gjennomføres kontrollen på en så smidig og diskret måte som mulig.Barnets pårørende skal på forhånd varsles om hvilke kontrolltiltak som vil bli iverksatt under besøket.Besøkende barn skal alltid være i følge med foresatte.

DYR:

Det er ikke tillatt å ta med dyr under besøket.

RØYKING:

Det er ikke tillatt å røyke på besøksrom eller i besøksavdelingen.Vi ber de besøkende om å rette seg etter de pålegg og retningslinjer som gis av anstaltens tjenestemenn. Takk for hjelpen!

BESØKSROMMENE:

Besøksrommene er av enkel standard, og inneholder en sofagruppe og bord.I tillegg er enkelte av besøksrommene utstyrt med leker for barn.

Alle besøksrommene er røykfrie


Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen