Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Velkommen til Ila fengsel og forvaringsanstalt
"Trygghet gjennom endring"
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

NYHETER / ENDRINGER
_________________________________________________
Besøksregler og besøkstider er endret.
Se besøksregler her. 


Ila fengsel og forvaringsanstalt


Ila fengsel og forvaringsanstalt har 124 plasser fordelt på 12 avdelinger og 230 ansatte. Over halvparten av plassene (67 plasser) er tilrettelagt for forvaringsdømte. Ila ble opprinnelig bygget som kvinnefengsel, og ble brukt som fangeleir for opp til 5.000 personer under krigen. Nå huser fengselet forvaringsinnsatte, domsinsatte og varetektsinnsatte fra hele landet.
Les mer om historikken til Ila fengsel og forvaringsanstalt
________________________________________________________________
Ila fengsel har åpnet igjenIla fengsel kan fortsatt kontaktes på e-post
postmottak-8210@kriminalomsorg.no.


Nettsidene for Ila er på et minimum, men vil bli lagt opp på nytt over tid.

________________________________________________________________

Gartneriet
Det gamle gartneriet på Ila er revet i forbindelse med bygging av ny Regional Sikkerhetsavdeling for psykiatri bygges på stedet.
Nytt gartneri blir bygget i nordenden av fengselet, og vil når det står ferdig være et moderne gartneri som vil produsere planter av høy kvalitet.

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen