Sydblokk - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Sydblokk

Avdelingene

SYDBLOKK inneholder 5 beboelsesavdelinger, hvorav 1 er sikkerhetsavdeling

Avdeling G

Avdeling G er sikkerhetsavdelingen.
Avdelingen har 11 celler samt 4 sikkerhetsceller.
G skal i utgangspunktet befolkes av varetektsinnsatte med restriksjoner, (f.eks brev- og besøksforbud) samt innsatte som av forskjellige grunner må isoleres fra resten av fengselet, og ikke er egnet til å sitte på avdelinger med fellesskap.Sikkerhetsceller benyttes hovedsaklig når det er fare for at den innsatte kan skade seg selv eller andre.


Avdeling H
Avdeling H er en ordinær fellesskapsavdeling.


Avdeling I

Avdeling I er en ordinær avdeling, og er ombygget til nyere standard.

Avdeling L

Avdeling L er registrerings- og kartleggingsavdeling.Innsatte med forvaringsdommer skal i utgangspunktet alltid gjennomføre et opphold på avdelingen i starten av oppholdet for å kartlegge ressurser og behov. Slik ønsker man å legge til rette for et mest mulig hensiktsmessig soningsopphold for den enkelte innsatte.

Avdeling J

Avdelingen ble ferdigstilt i slutten av oktober 2008, og er en ny avdeling. Lokalene var tidligere i bruk som skole for innsatte, men er nå en moderne forvaringsavdeling.


Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen