Psykiatrisk sykehus i fengselet - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Psykiatrisk sykehus i fengselet

Fakta og artikler > Artikler

Tvungent psykisk helsevern:
Psykiatrisk sykehus i fengsel

Et fengsel har kompetanse og fasiliteter til å ivareta et høyt sikkerhetsnivå, men tilbyr ikke behandling av psykiatriske pasienter. Av og til er det likevel behov for begge deler.

Muligheten for at en person som Anders Behring Breivik kan bli dømt til tvungent psykisk helsevern har medført at en har tilrettelagt for et psykiatrisk sykehus i en egen avdeling på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Dikemark psykiatriske sykehus vil i så fall ha ansvaret for behandling og oppfølging av pasienten, mens Ila fengsel og forvaringsanstalt vil ha ansvaret for lokalene og den ytre sikkerheten.

- Når det etableres en filial av et psykiatrisk sykehus på Ila fengsel vil det være innenfor et strengt sikkerhetsregime, sier direktør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt Knut Bjarkeid.

Høy sikkerhet
Den forberedte avdelingen for tvungent psykisk helsevern ved Ila fengsel kan drives med det sikkerhetsnivået som er nødvendig. Det betyr blant annet at avdelingen kan være avskjermet fra resten av fengselet, og har en egen sikret luftegård.

Pasienten vil få en celle på ca 9 kvm med bad. I tillegg vil det være lokaliteter for trening, arbeid og samvær i tilknytning til cella. I det daglige vil pasienten omgås terapeuter ved Dikemark psykiatriske sykehus, og de ansatte ved Ila fengsel vil være i umiddelbar nærhet av sikkerhetsmessige grunner.


***Mye skal avklares
Dikemark og Ila har begge spisskompetanse på sine områder, men har ikke jobbet sammen om én felles avdeling.

- Det er mange problemstillinger som skal avklares, detaljeres og koordineres. Psykiatrisk sykehus i fengsel er noe nytt og uprøvd, men det skal vi klare på en god måte, sier Bjarkeid.

Målet er å kombinere topp psykiatrisk behandlingsopplegg samtidig som sikkerheten for samfunnet, ansatte og pasienten er godt ivaretatt.

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen