Ledige stillinger - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Ledige stillinger

Om Ila > Ledige stillingerKriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Ila fengsel og forvaringsanstalt ble fra 01. januar 2002 hovedanstalt for mannlige forvaringsdomfelte. I denne forbindelse ble virksomheten rustet opp bygningsmessig, organisatorisk og innholdsmessig.
Forvaring er en tidsubestemt straff som skal ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet og samtidig gi den forvaringsdømte mulighet til å endre sin atferd og tilpasse seg et liv i frihet.

Anstalten har i dag ca. 120 innsatte og ca. 230 ansatte. Vi skal arbeide med de innsatte gjennom høy grad av sikkerhet, samtidig som vi skal ha faglig fokus på observasjons- og kartleggingsarbeid, arbeidstrening, skole, programvirksomhet og strukturert miljøarbeid. Vi har ett godt arbeidsmiljø, rimelig kantine, m.m. Anstalten ligger i trivelige omgivelser på Eiksmarka i Bærum.Ila fengsel og forvaringsanstalt søker vikarer til arbeid som fengselsbetjent i perioden fra 18.06.18 til og med 19.08.18

Har du lyst til å bli fengselsbetjent eller ha en meningsfull og utfordrende sommerjobb ved siden av studier? Vi søker sommervikarer til tjeneste under ferieavviklingen.


Hovedoppgaver

Utføre tjenesten i henhold til gjeldende regelverk og instrukser, slik at nødvendig sikkerhet opprettholdes. Videre delta aktivt i miljørettede tiltak som en del av det individuelle strukturerte endringsarbeidet.
Anstalten har i tillegg behov for vikarer til arbeidsdriften i ferieavviklingen. Det må påregnes at søkere med relevant yrkesfaglig bakgrunn vil bli vurdert til periodevis vikararbeid i denne delen av anstalten også.
Arbeidstiden for vikarer i avdelingstjeneste vil være formiddag, ettermiddag og helg, mens arbeidstid i arbeidsdrift er dagtid mandag til fredag.

Kvalifikasjonskrav:
Søkerne må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende formelle minimumskrav for opptak til fengselsbetjentutdanningen, KRUS.

 • Søkere må ha fylt 20 år ved oppstart i tjeneste

 • Søkere må ha generell studiekompetanse; eller

 • Søkere over 25 år, uten generell studiekompetanse, kan få vurdert om de er kvalifisert på grunnlag av realkompetanse. Det kreves likevel at fagene norsk, engelsk og samfunnslære dokumenteres bestått på nivå tilsvarende studiekompetanse.

 • Søkere må ha førerkort klasse B (personbil med manuelt gir).

 • Det må ikke være noe å utsette på vandel, og det vil bli krevd uttømmende politiattest av de som tilbys stilling.

 • Det er nødvendig for fengselsbetjenter å ha god fysisk og psykisk helse for å kunne ivareta egen og andres sikkerhet i anstalten. Søkere som kalles inn til intervju må gjennomføre og bestå fysisk funksjonstest for å få tilbud om arbeid som vikar. Mer informasjon om fysisk funksjonstest finnes på www.krus.no.  Personlige egenskaper:

 • Gode holdninger i tråd med kriminalomsorgens verdisyn og yrkesetiske retningslinjer

 • Robusthet i stress- og krisesituasjoner

 • Initiativrik, løsningsorientert og strukturert

 • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

 • Fleksibilitet og gode sosiale egenskaper er en forutsetning

 • Gode norsk kunnskaper; muntlig og skriftlig

 • Søkeren har nødvendige modenhet og personlig egnethet for tjeneste i kriminalomsorgen.Intervju og fysisk test gjennomføres i uke 9-11.

Vi har behov for vikarer som er tilgjengelig for arbeid i store deler av sommerperioden. Dersom anstalten har behov, vil det være mulig å fortsette som timelønnet vikar utover høsten. Opplæring gis i uke 25 og 26 og deltakelse er obligatorisk.

Vikarene lønnes etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 22 til 34, avhengig av ansiennitet. Det gis tillegg for kveld-, natt- og helgearbeid.

Annet
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

For nærmere informasjon, ta kontakt med:
-tjenesteoppsettkontoret, Ila fengsel tlf. 67 16 11 11
-fengselsinspektør Hanne Svendsen, tlf. 67 16 10 00

Søknad, med attester og vitnemål som vedlegg, sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen" innen 09.02.2018.

Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på telefon 75 54 22 27.


 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen