Ledige stillinger - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Ledige stillinger

Om Ila > Ledige stillingerKriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Akershus, Oslo, Østfold, Oppland og Hedmark, med regionadministrasjon i Oslo. Regionen har ansvar for 11 fengsler, 4 friomsorgskontor, 2 overgangsboliger, Hundetjenesten og Senter for narkotikaprogram med til sammen ca 1.700 tilsatte.

Ila fengsel og forvaringsanstalt ble fra 01. januar 2002 hovedanstalt for mannlige forvaringsdomfelte. I denne forbindelse ble virksomheten rustet opp bygningsmessig, organisatorisk og innholdsmessig.
Forvaring er en tidsubestemt straff som skal ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet og samtidig gi den forvaringsdømte mulighet til å endre sin atferd og tilpasse seg et liv i frihet.

Anstalten har i dag ca. 120 innsatte og ca. 230 ansatte. Vi skal arbeide med de innsatte gjennom høy grad av sikkerhet, samtidig som vi skal ha faglig fokus på observasjons- og kartleggingsarbeid, arbeidstrening, skole, programvirksomhet og strukturert miljøarbeid. Vi har ett godt arbeidsmiljø, rimelig kantine, m.m. Anstalten ligger i trivelige omgivelser på Eiksmarka i Bærum.
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen