Ledige stillinger - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Ledige stillinger

Om Ila > Ledige stillinger


I
la fengsel og forvaringsanstalt søker vikarer til arbeid som fengselsbetjent i perioden fra 19.06.17 til og med 20.08.17

Ila fengsel og forvaringsanstalt er hovedanstalt for mannlige forvaringsdomfelt i Norge.

Forvaring er en tidsubestemt straff som skal ivareta samfunnets behov for sikkerhet mot ny alvorlig kriminalitet og samtidig gi den forvaringsdømte mulighet til å endre sin atferd og tilpasse seg et liv i frihet.
Anstalten har i dag ca. 120 innsatte og ca. 230 ansatte.
Vi skal arbeide med de innsatte gjennom høy grad av sikkerhet, samtidig som vi skal ha faglig fokus på observasjons- og kartleggingsarbeid, arbeidstrening, skole, programvirksomhet og strukturert miljøarbeid.
Anstalten ligger på Eiksmarka i Bærum.


Ila fengsel og forvaringsanstalt søker vikarer til arbeid som fengselsbetjent i perioden fra 19.06.17 til og med 20.08.17

Krav til søkerne:

-Må ha fylt 20 år
-Ha generell studiekompetanse
-Ha plettfri vandel
-Ha førerkort klasse B
Personlig egnethet og robusthet i stress- og krisesituasjoner vil bli vektlagt. Søkere som kalles inn til intervju må gjennomføre og bestå fysisk funksjonstest for å få tilbud om arbeid som vikar. Mer informasjon om fysisk funksjonstest finnes på krus.no.  Intervju og fysisk test gjennomføres i uke 12 og 13.

Vi har behov for vikarer som er tilgjengelig for arbeid i store deler av sommerperioden. Opplæring gis i uke 25 og 26 og deltakelse er obligatorisk.

Vikarene lønnes etter statens lønnsregulativ, lønnstrinn 21 til 33, avhengig av ansiennitet. Det gis tillegg for kveld-, natt- og helgearbeid.

Annet
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnsammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Det må ikke være noe å utsette på vandel til tilsatte i kriminalomsorgen. Ved tilsetting må politiattest uten merknader fremlegges.

For nærmere informasjon, ta kontakt med:
-Tjenesteoppsettkontoret, Ila fengsel tlf. 67161111
-Fungerende fengselsinspektør Hanne Røine Svendsen, tlf. 67161000

Søknad med CV, vitnemål og attester kan sendes til: postmottak.ila-fengsel@kriminalomsorg.no

Søknadsfrist: 17.02.2017

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen