Kontroll - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Kontroll

Besøk

(Rundskriv KSF 2/2003)

Ved samtykke kan personer visiteres.
Det behøver ikke varsles på forhånd at det ved et konkret besøk vil bli søkt mot person med hund. Søk med narkotikahund mot person kan gjennomføres over hele fengselsområdet, også utenfor mur eller gjerde på område som tilhører/disponeres av fengselet. Personer det søkes mot skal forholde seg rolig under søket. En narkotikahund er å anse som offentlig tjenestemann.

Ved positivt utslag eller manglende medvirkning til undersøkelse kan fengselet avvise besøket.Den besøkende kan ikke ta med seg gjenstander eller levere gjenstander til innsatte under besøket, med mindre det er gitt særskilt tillatelse til det.

Medbrakte gjenstander, herunder mobiltelefon, skal avleveres før besøket finner sted mot tilbakelevering etter endt besøk.

En person kan holdes tilbake i inntil 4 timer i påvente av at politiet ankommer fengselet dersom undersøkelse gir positivt utslag eller dersom det er grunn til å tro at besøkende forsøker å ta med seg gjenstander som ikke er tillatt inn i fengselet.

Ila fengsel og forvaringsanstalt er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå.

Besøk i fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal kontrolleres. Kontroll kan unnlates dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det.

Ved ankomst til fengselet kan besøkende i medhold av straffegjennomføringsloven bli undersøkt ved hjelp av teknisk utstyr eller hund. 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen