Fremstilling - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Fremstilling

Fakta og artikler > Faktaark

Fremstilling
Faktaark
Oppdatert: August 2012

Fremstilling
Når tilsatte tar med en eller flere innsatte ut av fengselet kalles dette en «fremstilling».Fremstilling reguleres av § 34 i straffegjennomføringsloven og § 3-32 i forskrift til loven. Det fremgår her at innsatte kan fremstilles ved behov dersom ikke sikkerhetsmessige eller kapasitetsmessige hensyn taler mot.

Fremstilling benyttes ved nødvendige ærend utenfor fengselet, eller som en del av rehabiliteringsarbeidet. Det kan dreie seg om viktige familieanliggender, lege- eller tannlegebesøk som av behandlingsmessige årsaker ikke kan foregå i fengselet, og kontakt med offentlig myndighet, mv. Flere innsatte kan fremstilles sammen for å delta i fellesaktiviteter utenfor fengselet, for eksempel friluftsturer, trening og kinobesøk. En fremstilling kan variere i tid, fra ca 1 time til en optiker i nærområdet, til 10-12 timer for å reise hjem i et viktig familieanliggende.

Som hovedregel skal en innsatt ved fremstilling følges av to tilsatte, herunder minst én tilsatt fra fengselets sikkerhetstjeneste. Dette gjelder alltid der innsatte er idømt fengselsstraff på mer enn 10 år, idømt en strafferettslig særreaksjon eller utholder lavere straff for narkotika-, volds- eller sedelighetsforbrytelse av alvorlig karakter. Dersom det i øvrige tilfeller anses sikkerhetsmessig ubetenkelig, kan én tilsatt følge med.

Fremstilling gis normalt i tilfeller der innsatte ikke har oppnådd permisjonstid, ikke er permisjonsklarert eller ikke innvilges permisjoner på egenhånd av sikkerhetsmessige årsaker. Fremstilling trekkes ikke fra permisjonskvoten. 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen