Et minisamfunn - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Et minisamfunn

Fakta og artikler > Artikler

Ila fengsel og forvaringsanstalt:
Et minisamfunn

Bak gjerdene på Ila fengsel og forvaringsanstalt er det et lite samfunn med arbeidsplasser, skole, butikk, bibliotek og fotballbane. 124 er innsatt der, og 230 er ansatt der.

De innsatte bor i en celle på 8-9 kvm og deler do, dusj, kjøkken og stue med de andre på avdelingen. De fleste bor på Ila i mange år, og noen tilbringer nesten hele sitt voksne liv der.

Selv om cellene er like i utgangspunktet får de et sterkt personlig preg etter hvert.

Fengselet har i alt 12 avdelinger, som hver består av 7-14 personer. Halvparten av plassene er tilrettelagt for forvaringsdømte, resten er ordinære straffedømte og varetekstinnsatte. Fengselet kan også håndtere innsatte som må ha særlig høyt sikkerhetsnivå.

Aktivitet avgjørende
De innsatte har en tøff fortid, og lever i fengselet under strenge restriksjoner borte fra familie og venner. For mange er det i tillegg en lang vei å gå for å komme tilbake til et liv uten kriminalitet.

For å klare en hverdag i fengselet er det viktig å fylle den med innhold, sier direktør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt Knut Bjarkeid.

I ukedagene må de innsatte opp av senga klokken syv. Frokosten spises i avdelingen før de låses ut for å gå til skole, program eller arbeid. De innsatte som arbeider på kjøkkenet starter arbeidsdagen langt tidligere.

De to største arbeidsplassene er verkstedene og eget gartneri. Gartneriet har åpent utsalg på våren og før jul. Verkstedene produserer kommoder, vugger, gyngehester, belter, luer, votter osv.

I tillegg har noen innsatte arbeid i ”utegjengen” med blomster, vedlikehold og vaktmesteroppgaver på fengselsområdet.

- Arbeid og skole legges opp i samarbeid med de innsatte og deres interesser. Målet er å forberede dem på et liv i frihet med egen jobb og inntekt, sier Bjarkeid.

Kl 15.00 blir de innsatte fulgt tilbake på avdelingene igjen, og middag hentes fra kjøkkenet. De innsatte kan også lage egen mat på avdelingen, som de har kjøpt i fengselsbutikken.

Etter jobb og skole kan de innsatte benytte treningsrom, idrettshall, fotballbane, musikkrom og bibliotek. En gang i mellom er det kulturarrangementer med egne innsatte eller andre.

Avdelingene har et enkelt fellesrom med sofa og TV. Klokken ni skal imidlertid alle låses inn på cella sin igjen.

Helsetjenester
Innenfor murene finner en også lege og tannlege. Innsatte kan også få time hos fysioterapeut og psykolog på Ila.

I tillegg er det en prest og et kapell der det holdes gudstjenester hver søndag.

Ila Nærkjøp
Ila Nærkjøp er åpen for innsatte og ansatte hver dag etter middag. De som ønsker det kan bli med sin avdeling på sin ukentlige handledag.

Butikken har ferske grønnsaker og et moderat utvalg av matvarer. En innsatt er ansatt i butikken, som administrativt drives av Ila fengsel.

Et liv uten kriminalitet
Kriminalomsorgen skal beskytte samfunnet for kriminelle personer og samtidig forberede de domfelte på et liv ute i samfunnet. I tillegg til arbeid og skole tilbyr fengselet kriminalitetsforebyggende programmer til de innsatte.

- Formålet er å utvikle ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet, sier Bjarkeid.

Ved Ila fengsel tilbys for tiden 9 programmer. Programmene gjennomføres i grupper eller individuelt, og varierer i tid opp til ett år. Hvert program har normalt 4-8 deltakere. De forvaringsdømte har prioritet som deltaker i programmet, og 4 av 5 forvaringsdømte har gjennomført minst ett program.

***
Bilder fra Ila fengsel og forvaringsanstalt:


 

Gartneriet og verkstedene er de to største arbeidsplassene for innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

De innsatte får praksis som kokk på kjøkkenet.

Flere av de innsatte tar opp tapt skolegang eller tar ytterligere utdanning.


På avdelingene har de innsatte et fellesrom, kjøkken, felles dusj og toalett.

Cellene får sitt særpreg over tid.

Ila Nærkjøp er åpen for innsatte og ansatte. Hver innsatt har èn handledag i uka.

Det er gudstjeneste i kapellet hver søndag.


Foto: Ila fengsel og forvaringsanstalt/Glefs AS

***


Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen