Annekset - Ila fengsel og forvaringsanstalt

Gå til innhold

Hovedmeny

Annekset

Avdelingene

ANNEKSET inneholder 1 beboelsesavdeling, kontorer og møterom.

Avdeling Annekset er en forsterket fengselsavdeling for innsatte med særlige behov for ekstra tilsyn og oppfølging og med et antatt endringspotensiale. Målgruppen innsatte er svakt sosialt fungerende, dårlig psykisk helse, atferdsvansker og tilpassningsvansker. Avdelingen mottar innsatte fra alle typer kategorier: dom, sikring, forvaring og i enkelte tilfeller varetekt. Det er den innsattes behov som regulerer inntaket til avdelingen.

Avdelingen har plass til 12 innsatte og har en forsterket bemanning i forhold til anstalten for øvrig. Avdelingen har 12 tjenestemenn i turnus og en avdelingsleder. Betjentene får fast veiledning av psykolog.

Målsetningene:

  • Atferdslæring og sosial tilpasning

  • Oppfylle intensjonene med sikringsinstituttet, samt fengselsloven §14

  • Oppfylle intensjonene med tilbud for innsatte med forvaringsdom

  • Tydelig kontroll og sikkerhet

  • Individuell tilretteleggelse med tanke på neste livsfase

  • Forebygging av ny kriminalitet.


Atferdstrening står sentralt i det daglige arbeidet med de innsatte. Stabil bemanning, kontaktbetjentordning og metodisk miljøarbeid er virkemidler i denne prosessen.Sosial trening og tilpasning baserer seg på å motivere de innsatte ut av isolasjonen og inn i sammenhenger der de er nødt til å forholde seg til fellesskapet og et sosialt miljø.

Avdelingen har ”husregler” som regulerer strukturen i miljøarbeidet, men arbeider individuelt opp mot hver enkelt innsatt. Alle innsatte i avdelingen har to kontaktbetjenter og en ansvarsgruppe.

Det skrives daglig journal og aktivitetsregistrering. Kartlegging og observasjoner beskrives i miljørapport som utkommer to ganger årlig.
Ansvarsgruppen har ansvar for kartlegging og legger fremtidsplaner sammen med den innsatte.


Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen